Lifesaver logo

Studio pohybových aktivit - Zdeněk Kopřiva

Studio pohybových aktivit

SPA vzniklo v roce 1996 jako zdůvodněný a teoreticky podložený program pohybových aktivit, který jednoznačně podporuje zdraví člověka.

Cvičební program je sestaven tak, aby oslovil co nejširší populaci ve smyslu prevence proti všem zdravotním důsledkům vznikajícím vlivem nedostatku pohybu.

Tzn. orientace na rozvoj aerobní a svalové zdatnosti, kloubní pohyblivosti, rozvoj mezisvalové koordinace se zaměřením na odstranění svalové nerovnováhy spojený s nácvikem správných pohybových stereotypů, a to vše v souladu s věkovými, pohlavními a výkonnostními rozdíly každého jedince.

Adresa:

ikona domu

Studio pohybových aktivit - SPA Brno
PaedDr. Zdeněk Kopřiva

Sokol Brno I, Kounicova 20/22

60200 Brno - Žabovřesky

Telefon:

+420 604 861 092

Email:

kopriva@brnospa.cz

GPS: 49.2033508, 16.6003558